ἀμάω 1

ἀμάω 1.
Grammatical information: v.
Meaning: `reap corn, cut, (mow down)' (Il.)
Other forms: Homer often has long α-, no doubt m.c. (Chantr. Gr. hom. 111)
Compounds: esp. in ἀπ-, διαμάω `cut off', mow, harvest' (Od.).
Derivatives: ἄμητος m. `harvest' (Hom.; on the accent s. LSJ), ἀμητήρ `reaper' (Il.).
Origin: IE [Indo-European]X [probably] [703] *h₂meh₁- `mow'
Etymology: The etym. depends on the original meaning, which in this case is not quite clear: `mow', `cut', or even `scrape' (δι-, s. DELG s.v.) - If connected with OHG māen, OE māwan `mow' we have a root *h₂meh₁-; ἄμητος could then be identical with MHG māt, OE mæd `reaping'. ἀμάω through assimilation of h₂...h₁ or a...e or late rebuilding of *amēie- (Peters 91 n. 41), or from ἀμ- \< *h₂mh₁- before vowel + -αω. Lat. meto could be connected as *h₂m-et-. Much more doubtful is Hitt. ḫamešḫ(a)- `summer, harvest-time'. See Bechtel Lex. - Not here ἄμη `shovel' acc. to Schulze Q. 365 A. 3; Solmsen Wortforschung 195 connects it with OCS jama `pit, quarry'; Morgenstierne Acta orientalia 7, 200 connects Pashto yūm `spade'; cf. Pok. 502 (but it is doubtful whether a PIE root *ieh₂m- is permissible). - The verb δι-αμάω is separated from ἀμάω `mow' by Irigoin, LfgrE. On ἄμαλλα `sheaf' and ἀμάρα `canal' s.v.
Page in Frisk: 1,88

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀμήσω — ἀμάω 1 reap corn fut ind act 1st sg ἀ̱μήσω , ἀμάω 1 reap corn aor ind mid 2nd sg (doric aeolic) ἀ̱μήσω , ἀμάω 1 reap corn aor subj act 1st sg ἀ̱μήσω , ἀμάω 1 reap corn aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) ἀ̱μήσω , ἀμάω 2 draw aor ind mid 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀμήσῃ — ἀμάω 1 reap corn fut ind mid 2nd sg ἀ̱μήσῃ , ἀμάω 1 reap corn aor subj mid 2nd sg ἀ̱μήσῃ , ἀμάω 1 reap corn aor subj act 3rd sg ἀμάω 2 draw aor subj mid 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἤμων — ἀμάω 1 reap corn imperf ind act 3rd pl (attic epic ionic) ἀμάω 1 reap corn imperf ind act 1st sg (attic epic ionic) ἤ̱μων , ἀμάω 1 reap corn imperf ind act 3rd pl (attic epic ionic) ἤ̱μων , ἀμάω 1 reap corn imperf ind act 1st sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀμήσει — ἀμάω 1 reap corn fut ind mid 2nd sg ἀμάω 1 reap corn fut ind act 3rd sg ἀ̱μήσει , ἀμάω 1 reap corn aor subj act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀμήσουσιν — ἀμάω 1 reap corn fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀμάω 1 reap corn fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀ̱μήσουσιν , ἀμάω 1 reap corn aor subj act 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠμῶ — ἀμάω 1 reap corn imperf ind mp 2nd sg (attic epic ionic) ἠ̱μῶ , ἀμάω 1 reap corn imperf ind mp 2nd sg (attic epic ionic) ἀμάω 2 draw imperf ind mid 2nd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀμήσεις — ἀμάω 1 reap corn fut ind act 2nd sg ἀ̱μήσεις , ἀμάω 1 reap corn aor subj act 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀμήσετε — ἀμάω 1 reap corn fut ind act 2nd pl ἀ̱μήσετε , ἀμάω 1 reap corn aor subj act 2nd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀμήσοντα — ἀμάω 1 reap corn fut part act neut nom/voc/acc pl ἀμάω 1 reap corn fut part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠμημένον — ἀμάω 1 reap corn perf part mp masc acc sg ἀμάω 1 reap corn perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀμάειν — ἀμάω 1 reap corn pres inf act (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.